"Електрон Прогрес" 2020

Event Date: 
Saturday, 26. December 2020 - 9:00 to 10:59
Description: 

УСЛОВИЯ
за провеждане на

Седемнадесетия Коледeн КВ турнир "ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС"
/EP CHRISTMAS CONTEST/,

организиран от Радиоклуб LZ1KIA при фирма
”ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС” ЕАД - СОФИЯ

с любезната подкрепа на БФРЛ

През последните единадесет години телеграфният и телефонният тур се редуват, като тази година ще бъде на телефония. Денят на провеждане е вторият ден на Коледа. И, както  миналата година, ще бъде на обхватите 3,5 и 7MHz.  

 1. Време:

Състезанието ще се проведе на 26 декември 2020 година, събота, от 0700 UTC до 0859 UTC  (0900 LZT до 1059 LZT) на SSB.

      2. Честотен обхват:

         Радиовръзките на SSB се осъществяват в честотните ленти от 3650 до 3780 kHz и  от 7110 до 7180 kHz.  Повторение на радиовръзките с един и същи кореспондент се разрешава след интервал не по-малък от 30 минути, независимо от обхвата.

     3. Категории участници:

 • А - Радиостанции, членове на LZ1KIA и  първите десет от категория В в последния телефонен турнир, проведен през 2018 година, с мощност до 100W.
 • B - Радиостанции с един оператор и максимална мощност до 100W.

         Радиостанциите в категория А предават поредния номер на радиовръзката  и буквите EP ("ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС"), започвайки от 001EP.

         Радиостанциите в категория В предават поредния номер на радиовръзката и поредния номер на радиовръзката на предишния кореспондент,  започвайки от 001000.

         4. Точки и множители:

         За радиовръзка със станции, предаващи EP - 2 точки

         За радиовръзка с всички останали участници в състезанието - 2 точки

         За множител се счита броят на работените различни радиостанции, предаващи EP (ЕЛЕКТРОН ПРОГРЕС), независимо от обхвата.

         5. Краен резултат:

         Сумата от точките за радиовръзки умножена по сумата от множителите.

         6. Класиране и награди:

         Класиралите се до трето  място в категория В получават хартиен сертификат и предметна награда.  Класиралият се на първо място в категория А, а при 9 и повече участници в тази  категория и класиралият се на второ място, получава хартиен сертификат и предметна награда.

         Всички състезатели, изпратили отчети, получават  електронен сертификат за участие в турнира, с информация за получените точки и мястото, на което са се класирали.

         7. Радиостанции предаващи ЕP:

         7.1. Членовете на LZ1KIA,  потенциални участници в състезанието:

LZ1AO  LZ1IA   LZ1IM  LZ1IU    LZ1PKS   LZ1QW   LZ1RSS    LZ1XE   LZ5WF

         7.2. Първите десет от категория В в предишния Коледен турнир на телефония (през 2018 год.), които придобиват правото да участват в категория А, по реда на класирането са:

 1. LZ1QZ     Кольо Колев               Бургас
 2. LZ2YO     Румен Цонев               Козлодуй
 3. LZ2VU     Юлиан Радев              Кубрат
 4. LZ4AW    Тодор Тодоров           Балчик
 5. LZ3BB     Пламен Матев             Видин
 6. LZ7DX     Мариан Станчев          Крън
 7. LZ4UG     Евгени Генов               Козлодуй
 8. LZ2JU     Йовко Йовков              Силистра
 9. LZ1BBM  Божидар Манов          София
 10. LZ1GG    Коста Чакъров                        Самоков

         8. Отчети:

            В  срок от  една седмица – до 3 януари 2021 включително,  във  формат  Cabrillo, изпратете отчетите на  е-mail:

                                                    lz1ia@abv.bg        

         Времето в отчетите да бъде в UTC.  В главата на отчета задължително да се укаже мощността, с  която е работено. При непосочена мощност отчетът ще бъде приет само за контрол.

         Очакващите призово класиране да посочат адрес, на който да им бъдат изпратени наградите.     

Contest Manager – LZ1IA, Иван Александров

Изпълнителен директор на

“Електрон-прогрес” ЕАД:    Красимир Пингелов – LZ1PKS

Event Type: