Full Calendar

Юбилеен десети Балкански КВ контест 2023 г.

Милара Контест 2023

КВ първенство Васил Левски - 2023

Държавно първенство SSB

Държавно първенство CW 2022г.

Изпит в София - ОТМЕНЕ!!

Изпит в София - ОТМЕНЕН!!!!

Държавно първенство SSB 2021

Държавно първенство CW 2021

КВ първенство „Милара контест” 2021

КВ състезание „Васил Левски - 2021”

Курс за радиолюбиели клас 2

Изпит в Пловдив

"Електрон Прогрес" 2020

"Електрон Прогрес" 2020

Държавно КВ първенство SSB

Държавно КВ първенство CW

РЕПУБЛИКАНСКИ КВ-ТУРНИР „БАЛЧИК–ВЪЛНИ–ПРИЯТЕЛИ“

КВ състезание „Васил Левски - 2020”

Държавно първенство по радиозасичане

Държавно първенство по радиозасичане

Държавно първенство по радиозасичане

Държавно първенство по радиозасичане

Държавно първенство по радиозасичане

Държавно първенство по радиозасичане

ARDF Състезание Катланово Македонония

Държавно първенство по радиозасичане

Bulgarian Radiosport Team Championship

Изпит за радиолюбители в гр. Казанлък

Hobby Radio Expo - Казанлък

Републикански КВ-турнир „БАЛЧИК–ВЪЛНИ–ПРИЯТЕЛИ“

Детско-юношески лагер и радиозбор

Детско-юношески лагер и радиозбор

Детско-юношески лагер и радиозбор

Държавно първенство по радиозасичане

Държавно първенство по радиозасичане

Държавно първенство по радиозасичане

Държавно първенство по радиозасичане

Държавно първенство по радиозасичане

Изпит за радиолюбители в гр. София

Изпит за радиолюбители в гр. София

Изпит за радиолюбители в гр. София

Изпит за радиолюбители в гр. Пловдив

Изпит за радиолюбители в гр. София

Изпит за радиолюбители в гр. София

"Електрон Прогрес" Контест

Присъствен КВ турнир 2019

Държавно КВ първенство SSB

Държавно КВ първенство CW

КВ първенство "Милара контест"

КВ първенство "Васил Левски"