QSL Bureau

 

ПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ - 2024 Г.

ИЗПРАТЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ - 2024 Г.

 

ФИНАНСИ  -  2024 Г.

 

В QSL БЮРОТО ИМА КАРТИЧКИ ЗА...

 

СТРАНИ, ЗА КОИТО QSL БЮРОТО...

IARU QSL BUREAUS

 

За контакти:

Владимир Радев Радев

Пощенска кутия № 830

1000 София

E-mail: lz1ot (at) dir.bg

моб.:  088 997 98 98

фикс.: 02 855 08 42