Изпит в Пловдив

Event Date: 
Friday, 31. January 2020 - 10:00 to 12:00
Description: 

Изпит за придобиване на лиценз за радиолюбиел клас 1  и клас 2 в Пловдив

Event Type: