Протокол No. 9 от проведено заседание на УС на БФРЛ на 20 декември 2019г.

 

Протокола от заседанието на УС на БФРЛ на 20 декември може да видите на следния линк:

http://bfra.bg/sites/default/files/pages_public_files/documents/50_Protokol%20zasedanie%20US%202019_12_20.pdf

Tags: